• Energieffektivisering
  • Energieffektivisering
  • Energieffektivisering

Energimyndigheten finansierar forskning för mer energieffektiva transportlösningar. Ett av programmen är ”Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn”. Det startade 2010 och är nu inne på den andra etappen, vilken pågår fram till och med 2019. Syftet är att bidra till uppbyggnad och utveckling av en hållbar kunskapsgrund avseende energieffektivisering främst inom land- och sjötransporter. Det spänner över ett flertal ämnesområden såsom fartygsteknik, integration av transporter, stadsutveckling, beteende, infrastruktur och logistik.

På denna webbplats presenteras alla pågående och avslutade projekt inom programmet. De resultat som tas fram i form av rapporter, tidskriftsartiklar med mera finns också tillgängliga här.

jarnvagsjofartvag

Sök i databasen