• Energieffektivisering
  • Energieffektivisering
  • Energieffektivisering

På webbplatsen presenteras projekten. Flertalet av dessa har publicerat resultat. På den här sidan har vi samlat länkar till samtliga resultat.

På webbplatsen finns också en rapport, "Energieffektivisering inom transportsektorn: Litteraturreferenser och information om forskningsprojekt 2010-2015", vars syfte att presentera en bredare översikt över nationella och internationella resultat från forskning och demonstrationsförsök.

Sök i databasen