• Energieffektivisering
  • Energieffektivisering
  • Energieffektivisering

Syftet med "Energieffektivisering i transportsektorn: litteraturreferenser och information om forskningsprojekt 2010-2015" är att presentera nationella och internationella resultat från forskning och demonstrationsförsök, vilka publicerats de senaste fem åren. I rapporten ingår också en förteckning över pågående och nyligen avslutade internationella forskningsprojekt inom ämneområdet energieffektivisering inom transportsektorn. Den relativt korta förteckningen över internationella forskningsprojekt finns också direkt tillgänglig på denna webbplats om man inte vill ladda ner den fullständiga rapporten. Om du är ute efter de resultat som tagits fram inom programmet ”Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn” så finns de också på webbplatsen.

Rapporten är framtagen vid BIC, Bibliotek och informationscenter vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. BIC är en nationell resurs för informationsförsörjning och informationsspridning inom transportforskningsområdet. BIC utför informationssökningar på uppdrag inom ämnesområdena trafik, trafikanter, transporter och transportinfrastruktur.

Report cover web

Sök i databasen