Webbplatsens syfte är att presentera projekt och resultat inom Energimyndighetens program ”Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn”. Den första etappen pågick 2010 – 2013 och den andra etappen startade 2014 och avslutas 2019.

Webbplatsen är resultatet av ett projekt finansierat av Energimyndigheten där målet har varit att ta fram en modell för informationshantering, som leder till ett heltäckande och välstrukturerat system för publicerade resultat och pågående forskning. På detta sätt ska områdets olika aktörer få ett förbättrat stöd i sitt arbete vad gäller att minska risken för dubbelfinansiering och att identifiera områden där mer eller ny forskning behövs. Tanken är också att hjälpa till med att hitta samarbetspartners och att vara ett verktyg för att hitta underlag för analyser och synteser. En viktig aspekt är också att säkerställa en hållbar åtkomst till informationen. En bitter erfarenhet är annars att information om projekt och länkar till publicerad litteratur inte finns samlad och så småningom försvinner från nätet eller blir svåråtkomlig.

Inte bara forskningsprojekt och rapporter
På webbplatsen finns även information om och presentationer från de programkonferenser som hålls för att sprida information om forskningsområdet. Utöver webbplatsens syfte att presentera projekt och resultat från Energimyndighetens forskningsprogram om energieffektivisering inom transportsektorn har en bred översikt över de senaste årens forskning också tagits fram: "Energieffektivisering i transportsektorn: litteraturreferenser och information om forskningsprojekt 2010-2015". En sida där europeiska forskningsprojekt förtecknats har hämtats från denna rapport.

Vilka står bakom
Projektet - "Utveckling av modell för systematisk informationsinhämtning och resultatspridning av FoU för området energieffektivisering inom transportsektorn" - finansieras av Energimyndigheten med 530.000 kronor och pågår mellan 2014 och 2017. Utförare är BIC, Bibliotek och informationscenter vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut med Birgitta Sandstedt som projektledare. Sara Holmberg och Claes Eriksson har utvecklat webbplatsen och uppdaterar fortlöpande informationen. Hillevi Nilsson Ternström har gjort informationssökning i databaser och sammanställt underlaget för "Energieffektivisering i transportsektorn: litteraturreferenser och information om forskningsprojekt 2010-2015". Övrig personal vid BIC har bistått i arbetet. Ett särskilt tack riktas till referensgruppens medlemmar Christina Kvarnström, Vinnova; Kenneth Asp, Efflogit AB; Joakim Ahlberg, VTI samt Per Wenner, Trafikverket.

Mer om oss
BIC, Bibliotek och informationscenter vid VTI, är en nationell resurs för informationsförsörjning och informationsspridning inom transportforskningsområdet. Vi har genom åren drivit ett flertal projekt som handlar om att samla in, strukturera och sprida information - en del av dessa återfinns på www.transportportal.se. BIC utför också informationssökningar på uppdrag inom ämnesområdena trafik, trafikanter, transporter och transportinfrastruktur. Läs mer om oss på www.vti.se/bibliotek/.

Om du vill kontakta oss når du oss enklast på vår Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 


Mer information om Energimyndighetens program ”Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn”:

Sök i databasen