Programkonferenser

Under Programkonferensen 2017 för ”Energieffektivisering i transportsektorn – etapp 2” presenterades några av de projekt som gått i mål. Programkonferensen hölls den 15 november, 2017, på Stockholm City Conference Centre, Norra Latin.

Programkonferenserna utgör en viktig och uppskattad samlingspunkt och har varit betydelsefulla för resultatspridningen. Många av deltagarna har uppskattat erfarenhetsutbytet: man har tagit till vara möjligheten att bredda sina kontaktytor och att få en överblick över vad som pågår inom forskningsområdet.

Programkonferensen 2013 för ”Forsknings- och demonstrationsprojekt inom energieffektivisering i transportsektorn 2010-2013” var också slutkonferens för programmet. Den hölls 19-20 november på Garnisonen i Stockholm. Under de båda dagarna presenterades en stor del av de 41 projekt som genomförts inom programmets ramar.

Programkonferenserna utgör en viktig och uppskattad samlingspunkt och har varit betydelsefulla för resultatspridningen. Många av deltagarna har uppskattat erfarenhetsutbytet: man har tagit till vara möjligheten att bredda sina kontaktytor och att få en överblick över vad som pågår inom forskningsområdet.

Sök i databasen