Projektets mål var att med utgångspunkt från ett antal mobility management åtgärder ta fram en kostnadseffektiv metod för att utvärdera minskad energianvändning från persontransporterna till och från ett demonstrationsområde. Projektet har identifierat det gröna parkeringsköpets potential för att minska energianvändningen i stadens transportstruktur. Beräkningarna visar att det finns goda möjligheter att nå det uppsatta målet om 40 procent minskning av pendlingstrafik med bil. Det kräver dock att samtliga åtgärder i det gröna parkeringsköpet genomförs och att kommunikationsplanen och informationsåtgärder gentemot arbetstagaren och resenären ges hög prioritet.

Projektledare: Elin Pietroni

Organisation: Umeå Kommun

Period: 2012-06-25 - 2013-11-15

Energimyndighetens projektnummer: P35910-1

Energimyndigheten finansierar 1 000 000 av totalt 4 000 000 SEK

Resultat

Slutrapport för projektet Demonstration av gröna parkeringsköp, framtidsmodell för den täta och klimatsmarta staden och centrumkärnan av Elin Pietroni utgiven 2013

Bilaga 1. Avtal om parkeringsköp, UPAB utgiven 2013 från projektet

Bilaga 2. Avtal om reducering av parkeringsnorm utgiven 2013

Bilaga 3. Skattejuristens utlåtande kollektivtrafikfond utgiven 2013

Bilaga 4. Kommunikationsplan för grönt parkeringsköp - Umeå kommun av Caroline Mattsson och Emelie Andén utgiven 2013

Bilaga 5. Resvaneundersökning Forsete från projektet utgiven 2013

Bilaga 6. Effekter av grönt parkeringsköp. Instruktion till beräkningsmodell av Caroline Mattsson utgiven 2013

Bilaga 7. Modell för beräkning av effekter av grönt parkeringsköp utgiven 2013

Bilaga 8. Sammanställning resultatspridning utgiven 2013

Bilaga 9. Informationsblad Grönt parkeringsköp utgiven 2013

Presentation från programkonferens

Grönt parkeringsköp