Målet med projektet var att demonstrera och utvärdera stödsystem och utbildning för energieffektiviseringsåtgärder på tåg. Genom att testa ett stödsystem i kombination med kompetensutveckling kring energisnåla körrutiner för lokförare, förväntades en energibesparing på 10 procent eller mer. Resultaten visar att man med hjälp av ett stödsystem i form av en app (TrAppen) och utbildning av lokförare kan nå en energibesparing på ungefär 10 procent. För att åstadkomma energisnål körning rekommenderas lokförare bland annat att snabbt få upp tåget till målhastighet, inte hålla högre topphastighet än vad som krävs för att komma i tid, att göra korta effektiva uppehåll och att utnyttja gångmotstånd och banans lutning för att tappa fart.

Projektledare: Peter Witt

Organisation: SJ AB

Period: 2011-06-13 - 2012-03-30

Energimyndighetens projektnummer: P34922-1

Energimyndigheten finansierar 375 625 av totalt 1 502 500 SEK

Resultat

Utredningsrapport. Ecodriving SJ av Peter Witt och Georg Abadir Giurgis utgiven 2012

Presentation från programkonferens

Ecodriving på SJ - Förbättrad punktlighet, ökad komfort och minskad elförbrukning