Det övergripande målet med projektet är att utveckla kunskap som bidrar till förbättrad och mer effektiv citylogistik. Ett väl utvecklat citylogistiksystem leder till flera positiva effekter. För samhället kan det leda till färre och kortare transporter och därmed lägre energianvändning, och för näringslivet kan det innebära effektivare resursutnyttjande och bättre service till butiker och kunder i stadskärnan.

Projektledare: Jan Lundgren

Organisation: Linköpings universitet

Period: 2011-05-03 - 2013-10-30

Energimyndighetens projektnummer: P34035-1

Energimyndigheten finansierar 4 000 000 av totalt 4 000 000

Resultat

Slutrapport. Effektivare Citylogistik - En nödvändighet för både industri och samhälle utgiven 2013

Cost Allocation in City Logistics, presenterad på EURO/INFOMS MMXIII, 26 juli 2013 i Rom

Cost allocation in City Logistics – the role of the city, presenterad på The second National Conference on Transportation Research, oktober 2013, Chalmers