Projektets övergripande mål är att visa hur det före detta industriområdet Högsbo-Sisjön, som omvandlats till handelsområde, kan utveckla ett hållbart transportsystem. Projektet syftar till att skapa fler alternativ för besökarna för resor till, från och inom området bland annat genom en intern busslinje som utformas och etableras inom området. Busslinjen kommer transportera besökare mellan knutpunkter inne på området med hög turtäthet. I samarbete med Västtrafik etableras även informationsdisplayer i samtliga entréer till större fastigheter på området. Här kommer realtidsinformation om avgångstider, slutdestination med mera att synas för samtliga bussturer som trafikerar området. Ett system för lånecyklar på området kommer också att byggas upp som alternativ till bilresor mellan affärerna i området.

Projektledare: Anette Thorén

Organisation: Göteborgs stad

Period: 2012-05-28 - 2014-03-31

Energimyndighetens projektnummer: P35923-1

Energimyndigheten finansierar 575 000 av totalt 2 300 000 SEK

Resultat

Slutrapport. Effektivare resor vid destinationshandel – Högsbo Sisjön av Anette Thorén och Åsa Svensson utgiven 2012

Presentation från programkonferens

Effektivare resor vid destinationshandel