Projektets övergripande mål är att visa hur energianvändningen, uttrycket i kWh per tonkilometer, kan reduceras om man använder längre respektive tyngre tåg jämfört med dagens lösningar. Energibesparingspotentialen för hela systemet ska beräknas. Projektet har också som mål att visa om längre/tyngre tåg ger lägre transportkostnader, att beräkna samhällsekonomiska effekter av längre/tyngre tåg och att visa om längre/tyngre tåg kan leda till en kapacitetshöjning i järnvägsnätet. Projektet genomförs i form av fyra delprojekt varav de första två är demonstrationsprojekt med längre respektive tyngre tåg. Demonstrationsprojekten begränsas till skogsindustrins transporter med eltåg. Delprojekt 3 utvärderar och analyserar resultatet av de genomförda järnvägstransporterna utifrån ett trafik- och nätverksperspektiv. Delprojekt 4 syftar till att undersöka hur elförbrukningen påverkas av att använda längre och/eller tyngre tåg.

Projektledare: Inge Vierth, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisation: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Period: 2011-11-01 - 2014-06-30

Energimyndighetens projektnummer: P34921-1

Energimyndigheten finansierar 4 721 000 av totalt 18 920 999 SEK

Resultat

Genomförda utredningar och försök med längre och tyngre tåg i Sverige av Ragnar Hedström utgiven 2013

Nuvarande förutsättningar och försök med längre godståg mellan Gävle och Malmö av Annelie Carlson, Johanna Törnquist Krasemann och Inge Vierth utgiven 2014

Elanvändning för längre och tyngre tåg. Sammanfattning av resultat, erfarenheter och lärdomar från ELVIS-demonstrationsprojekt av Inge Vierth,Joakim Ahlberg, Annelie Carlsson, Magnus Landergren, Jan-Erik Swärdh och Åsa Wikberg utgiven 2015

Energimätning på tåg för rundvirkestransporter på sträckan Mora–Borlänge–Gävle av Joakim Ahlberg utgiven 2014

Sammanfattning av resultat, erfarenheter och lärdomar från ELVIS demonstrationsprojekt för längre och tyngre tåg av Inge Vierth utgiven 2014