Det övergripande syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för bogvingar som en energibesparande åtgärd för RoRo-fartyg. Tidigare studier har visat att luftmotståndet minskar vid installation av bogvingar, i storleksordningen 3-5 procent av det totala motståndet. Målet med projektet var att genom numeriska modeller bekräfta dessa resultat och sedan kvantifiera det minskade luftmotståndet med hjälp av modellexperiment.

Projektledare: Karl Garme, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisation: Kungliga tekniska högskolan

Period: 2011-01-01 - 2013-05-31

Energimyndigehetns projektnummer: P34000-1

Energimyndigheten finansierar 1 150 000 av 1 150 000 SEK.

Resultat

Energibesparingar på RoRo-fartyg med hjälp av ”bogvingar”. Numerisk analys och modellförsök av Karl Garme utgiven 2013

Presentation från programkonferens

Energibesparingar på RoRo - fartyg med hjälp av ”Bogvingar”