Det övergripande målet med projektet var att beskriva åtgärder för energieffektivisering av svensk sjöfart av logistisk, teknisk och operativ karaktär. Dessutom syftade projektet till att identifiera var fortsatta forskningsinsatser krävs för att nå en mer energieffektiv svensk sjöfart.Resultaten visar att den samlade potentialen av kända åtgärder for sjöfarten skulle kunna ge 25-75 procent minskning av koldioxidutsläppen. Att åtgärderna inte genomförts antas ha andra orsaker än rent ekonomiska, då flera av dem innebär ekonomiska besparingar for rederierna.

Projektledare: Hulda Winnes, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisation: IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Period: 2012-06-18 - 2013-07-15

Energimyndighetens projektnummer: P35924-1

Energimyndigheten finansierar 500 000 av totalt 500 000 SEK

Resultat

Energieffektiv svensk sjöfart av Linda Styhre, Hulda Winnes, Maria Bännstrand, Roger Karlsson, Margareta Lützhöft, Martin Falk och Daniel Åström utgiven 2014

Measures to improve energy efficiency in shipping av Erik Fridell, Hulda Winnes and Linda Styhre utgiven 2013

Energy efficient shipping - between research and implementation av Hulda Winnes och Linda Styhre,  presenterad vid IAME 2013 Conference, Marseille, France