Det övergripande målet för projektet är att utveckla en design för oceangående fartyg som förbättrar skrovets luftkammare i vågor samt att simulera denna med syftet att minska luftutsläppet när båten opererar i naturliga vågor. Projektet förväntas bland annat utföra försök i släpränna med naturliga vågor för att testa den förbättrade designen av luftkammaren, för att sedan beräkna den energieffektiviseringspotential som kan nås genom en förbättrad luftkammare. Projektet förväntas ta fram sådan kunskap att fullskaledemonstrationer kan genomföras för att fortsätta utvecklingen av energieffektiva fartyg.

Projektledare: Peter Grundevik

Organisation: SSPA Sweden AB

Period: 2013-11-01 - 2014-09-30

Energimyndighetens projektnummer: P37936-1

Energimyndigheten finansierar 976 500 av totalt 1 953 000 SEK

Resultat

Det finns ännu inga inkomna resultat för detta projekt.