Projektets mål är att på sikt minska bränsleförbrukning, negativa miljöeffekter, trängseleffekter och kostnader för kortväga massgodstransporter på väg. Målet är att massgodsfordon på tio års sikt skall vara 20 procent mer energieffektiva. Projektet genomförs som en explorativ studie där frågeställningarna behandlas och fördjupas efterhand. Metoden är kvalitativ med visst inslag av kvantitativa data i form av indata till analysen och syntesen. Projektet kommer i huvudsak att utgöras av en fallstudie där massgodstransporter och dess fordon studeras. Kvaliteten på de data som samlats in säkerställs genom att flera olika aktörer intervjuas samt deltar i bearbetningen av data.

Projektledare: Peter Bark

Organisation: TFK-TransportForsK AB

Period: 2012-06-01 - 2014-06-30

Energimyndighetens projektnummer: P35722-1

Energimyndigheten finansierar 950 000 av totalt 950 000 SEK

Resultat

Energieffektiva kortväga massgodstransporter på väg av Gustav Krantz och Peter Bark utgiven 2014