Projektets övergripande mål är att analysera den potential som idag finns i transportsystemet avseende lågt kapacitetsutnyttjande av fordon och obalanser i godsflöden. Bättre fyllnadsgrad ger högre energieffektivitet. Dessutom ska projektet studera hur stor del av den identifierade potentialen för energieffektivisering som kan nås med ökat informationsutbyte, effektivare beslutsstödsystem och operativa lösningar baserade på informations- och kommunikationsteknik. Projektet förväntas resultera i kvantitativa mått av resursutnyttjande och lastkapacitet. Det förväntas även ett energiperspektiv uttryckt i lämplig enhet för att på så sätt visa den totala energieffektiviseringspotential som finns i effektivare logistik- och transportprocesser. Projektet kommer till största delen att utgöras av ett doktorandprojekt.

Projektledare: Kent Lumsden, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisation: Chalmers tekniska högskola AB

Period: 2010-12-20 - 2012-12-31

Energimyndighetens projektnummer: P34057-1

Energimyndigheten finansierar 2 700 000 av totalt 2 700 000 SEK

Resultat

IKT för energieffektiva godstransporter – En förstudie för identifiering av behovet av framtida forskning och potential av energianvändning vid godstransporter. Slutrapport av Pehr-Ola Persson, Kent Lumsden, Per Jonsson och Sebastian Bäckström utgiven 2009

Measuring resource efficiency in long haul road freight transport av Pehr-Ola Pahlén och Fredrik Börjesson utgiven 2012

Energieffektiva transporter: förbättrad kundservice med samtidig reducerad energianvändning baserad på informations och kommunikationsteknologi (IKT) av Pehr-Ola Phalén utgiven 2014

Energieffektiva transporter: förbättrad kundservice med samtidig reducerad energianvändning baserad på informations och kommunikationsteknologi (IKT). Slutredovisning av projektet av Pehr-Ola Phalén utgiven 2014

Transport user involvement - analyzing the impact of sustainability on freight transport av Pehr-Ola Pahlén och Raul Carlson utgiven 2014

A framework for transport planning processes a logistics service provider perspective av Andreas Hagen och Gunnar Stefansson

Presentation från programkonferens

Energieffektiva transporter: förbättrad kundservice med samtidig reducerad energianvändning baserad på informations och kommunikationsteknologi (IKT)