Syftet med projektet var att öka kunskapen om effekterna av olika ekonomiska styrmedel på val av färdmedel. Projektet syftade också till att ta fram förslag för hur dessa styrmedel bör utformas för att öka kollektivtrafikens marknadsandel och minska energianvändningen. Resultaten visar att ett borttagande av reseavdraget kan leda till att transportarbetet för arbetsresor med bil minskar med 23 procent i Norrland och 19 procent i Mälardalen. I Norrland skulle transportarbetet för arbetsresor med kollektivtrafik öka med 5 procent, medan det i Mälardalen skulle minska med 3 procent.

Projektledare: Lars Sandberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisation: WSP Sverige AB

Period: 2011-04-01 - 2012-06-30

Energimyndighetens projektnummer: P34093-1

Energimyndigheten finansierar 800 000 av totalt 882 500 SEK

Resultat

Reseavdrag och slopad förmånsbeskattningen av kollektivtrafikbiljetter. Effektiva styrmedel som ger önskad effekt? av Lars Sandberg, Matts Andersson, Stehn Svalgård, Kerstin Pettersson, Karin Brundell-Freij, Erik Rosenqvist och Svante Berglund utgiven 2012

Presentation från programkonferens

Energieffektivisering och ökad kollektivtrafikandel genom förändringar av reseavdraget och förmånsbeskattningen av kollektivtrafikbiljetter