Projektets övergripande mål är att ta fram ny kunskap om de fysiska, sociokulturella och socio-ekonomiska faktorer som kan finnas bakom skapandet av multimodala, attraktiva, trygga, energi- och resurseffektiva stationsbyggnader anpassade för framtidens klimatsmarta städer. Projektet kommer att utveckla olika verktyg samt genomföra empirisk analys av minst tre verkliga fall. Flera verktyg som GIS, CAD och space syntax kommer att utnyttjas och analysen kommer att genomföras genom en kombination av dessa metoder.

Projektledare: Ulf Ranhagen

Organisation: Kungliga tekniska högskolan

Period: 2013-11-01 - 2015-10-31

Energimyndighetens projektnummer: P37866-1

Energimyndigheten finansierar 1 990 000 av totalt 2 471 342 SEK

Resultat

Klimatsmarta och attraktiva transportnoder, av Ulf Ranhagen, Elisabetta Troglio och Björn Ekelund utgiven 2015

Sammanfattning av slutrapport, av Ulf Ranhagen utgiven 2015