Projektet övergripande mål är att analysera energieffektiviseringspotentialen som kan erhållas genom att ge besättningen på fartyg möjligheten att ta del av och agera på realtidsinformation om energianvändningen. Projektet förväntas resultera i en minskning av ett fartygs totala energianvändning med minst 5 procent med hjälp av realtidsbaserad visualisering av energianvändningen. Målet är dessutom att koldioxidutsläppen per fartyg kommer att minskas med cirka 800 ton.

Projektledare: Bertil Andersson

Organisation: Laurin Maritime AB

Period: 2013-11-01 - 2014-12-15

Energimyndighetens projektnummer: P38070-1

Energimyndigheten finansierar 776 960 av totalt 3 107 840 SEK

Resultat

Project report av Maria Arnholm, Laura Cierpinski,Jamil Jasim och Swantje Krupp utgiven 2014

Final report av Pär Brandholm utgiven 2014