Projektets övergripande mål var att undersöka förutsättningarna att nå 30 procent andel trailer på järnväg i Trelleborgs hamn, jämfört med dagens cirka 5 procent. Projektet syftade också till att ge marknaden en bild av ett transportupplägg med MegaSwing (en teknisk lösning som består av en järnvägsvagn som tillåter lastning och lossning av trailers direkt med dragbil eller med en tugmaster från terminalen) och visa att det fungerar på en operativ nivå. Ett mål med projektet var att visa på positiva miljöeffekter med detta transportupplägg. Målet var att visa en minskad bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp på 1,1 miljoner liter diesel respektive 3 200 ton koldioxid per år.

Projektledare: Roger Jönsson

Organisation: Kockums Industrier AB

Period: 2011-10-01 - 2012-10-01

Energimyndighetens projektnummer: P35394-1

Energimyndigheten finansierar 9 000 000 av totalt 64 500 000 SEK

Resultat

Slutrapport för projektet "Mer trailer med järnväg i Trelleborgs Hamn — Steg 1" utgiven 2013

Presentation från programkonferens

Presentation Logistiska Koncept “Mer trailers på järnväg....” Kockums Industrier AB