Det övergripande målet med projektet var att undersöka potentialen till energibesparing som kan åstadkommas genom en förändring av den aerodynamiska utformningen av tåg med intermodala lastbärare. Därutöver syftade projektet till att ta fram kunskap och hjälpmedel som kan underlätta för branschens aktörer att realisera denna potential. Målet med projektet var att efter genomförande av ett optimerat laststrategisystem uppnå en energieffektivisering som motsvarar 15 GWh per år. Resultaten visar att det inte borde vara förknippat med stora kostnader eller resurser att lasta tågen så att luftmotståndet minimeras.

Projektledare: Mats Berg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisation: Kungliga tekniska högskolan

Period: 2011-06-01 - 2012-06-30

Energimyndighetens projektnummer: P34061-1

Energimyndigheten finansierar 934 400 av totalt 1 000 400 SEK

Resultat

ARTEMIS Rail ‐ ett kalkylverktyg för utveckling av energibesparande lastningsstrategier av kombigodståg av Sebastian Bäckström och Mats Berg utgiven 2013

Presentation från programkonferens

Planeringsverktyg för energibesparande lastningsstrategi av kombigodståg