Regeringen har gett 18 statliga myndigheter i uppdrag att öka sin användning av resfria möten. Projektets övergripande mål var att ta fram och utveckla indikatorer och allmänt tillämpbara rapporteringsrutiner, för kontinuerlig uppföljning av resefria möten inom dessa myndigheter. Projektet syftade också till att genomföra en konsekvensanalys baserat på de framtagna indikatorerna och att beräkna energieffektiviseringspotentialen mätt i kWh.

Projektledare: Peter Arnfalk, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisation: Lunds universitet

Period: 2011-05-20 - 2013-10-30

Energimyndighetens projektnummer: P34643-1

Energimyndigheten finansierar 3 106 473 av totalt 3 106 479 SEK

Resultat

Möjliga effekter av resfria möten – förslag på indikatorer av Peter Arnfalk utgiven 2012

Organisational effects of virtual meetings. How can we gain from fewer handshakes? av Peter Abrahamsson Lindeblad utgiven 2012

Effects from virtual meetings on individual level av Yuliya Voytenko utgiven 2012

Effects from Virtual Meetings on Employees in Swedish Public Authorities av Yuliya Voytenko, Peter Arnfalk, Oksana Mont och Mikael Klintman utgiven 2013

Arbete, studier och möten på distans - hur påverkas resandet? Delrapport 2: resfria möten av Peter Arnfalk utgiven 2013

Organisational effects of virtual meetings av Peter A Lindeblad, Yuliya Voytenko, Oksana  Mont och Peter Arnfalk utgiven 2013

Effects of virtual meetings on individuals and organisations in Swedish public authorities. Survey results from Swedish Energy Agency, Swedish Environmental Protection Agency and Swedish Transport Administration av Yuliya Voytenko och Peter Abrahamsson Lindeblad  utgiven 2013

Att mäta och rapportera användning av resfria möten på organisationsnivå – jakten på den rätta indikatorn av Peter Arnfalk utgiven 2013

Resfria möten – vad blir effekterna och hur redovisar man dem? av Yuliya Voytenko, Peter Arnfalk, Peter A. Lindeblad, Mikael Klintman och Oksana Mont utgiven 2013

Presentation från programkonferens

Resfria möten: vad blir effekterna och hur redovisar man dem?