Projektet avser att demonstrera hur distribution av post och lättgods i stadsmiljö kan optimeras med avseende på energiåtgång genom minskade körsträckor, energieffektivare fordon, samordning, IT-verktyg och rutiner anpassade för effektivare organisation av de transporter som genereras av stadens verksamheter. Projektet förväntas resultera i en minskning av den totala körsträckan med 10 procent och minskning av energianvändningen med 15 procent.

Projektledare: Ove Eriksson

Organisation: Göteborgs Gatuaktiebolag

Period: 2011-06-01 - 2013-10-30

Energimyndighetens projektnummer: P34149-1

Energimyndigheten finansierar 475 000 av totalt 1 900 000 SEK

Resultat

Resursoptimerad interndistribution av post och gods inom Göteborgs stad utgiven 2013

Presentation från programkonferens

Resursoptimerad interndistribution av post och gods i Göteborgs Stad