I den andra delen av EU-projektet ecoDriver har VTI två huvuduppgifter. Den ena är att utvärdera hur ett stödsystem för bränslesnål körning påverkar trafiksäkerheten med avseende på distraktion. Detta sker i en större fältstudie där bland annat förarnas blickbeteende loggas och analyseras. Genom en avancerad distraktionsdetektionsalgoritm bedöms förarens uppmärksamhet på trafiken. Den andra huvuduppgiften är utvärdering av stödsystemets påverkan på trafiksystemnivå i form av energieffektivisering samt effekter på framkomlighet och säkerhet. För detta genomförs trafiksimuleringsanalyser av tre scenarier för framtida bränslepris, teknikutveckling samt samhällets intresse för miljö- och klimatpåverkan över en 20-års horisont.

Projektledare: Katja Kircher, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisation: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Period: 2014-06-01 - 2016-05-31

Energimyndighetens projektnummer: P35897-2

Energimyndigheten finansierar 1 875 000 av totalt 7 500 000 SEK

Resultat

Slutrapport. ecoDriver Delprojekt II - smart feedback för grön körning av Katja Kircher utgiven 2016

Interface design of eco-driving support systems – Truck drivers’ preferences and behavioural compliance av Fors, C., Kircher, K., och Ahlstrom, C., utgiven 2015

Continuous versus intermittent presentation of visual eco-driving advice av Kircher, K., Fors, C., & Ahlstrom, C., utgiven 2014

D43.1 Eco driving in the real-world: behavioural, environmental and safety impacts av Guillaume Saint Pierre et al., utgiven 2016

D52.1 Scenarios for green driving support systems av Jopson A. et al., utgiven 2016

D53.1 Traffic system impacts of green driving support systems av Olstam, J. et al., utgiven 2016

D54.1 Costs and benefits of green driving support systems av Jonkers E. et al., utgiven 2016