Projektet syftar till att utveckla en ny teknisk plattform som möjliggör ett spillvärmedrivet luftkonditioneringssystem för fartyg. Den totala energibesparingspotentialen för tillämpningen uppskattas till 0,3 TWh per år. I slutet av projektet ska en småskalig prototyp kunna testas i laboratoriemiljö.

Projektledare: Anders Nyander

Organisation: Alfa Laval Lund AB

Period: 2014-06-01 - 2015-03-31

Energimyndighetens projektnummer: P38906-1

Energimyndigheten finansierar 3 728 875 av totalt 7 457 750 SEK

Resultat

Sammanfattning av slutrapport. Spillvärmedriven kyla för fartyg av Anders Nyander utgiven 2015