Fartyg drivs i dag nästan uteslutande med fossila bränslen. Tillgång på fossilfria bränslen för sjöfart är dessutom begränsad och andra transportslag förväntas använda de tillgängliga förnyelsebara bränsletillgångarna under de närmaste åren. Därför är en ökad energieffektivisering av avgörande betydelse för att minska sjöfartens koldioxidutsläpp. Projektet syftar till att i en doktorsavhandling studera hur energieffektiviseringspotentialen inom sjöfarten kan realiseras och de obligatoriska regelverken (SEEMP) kan vidareutvecklas för att påvisa hur en snabbare energieffektivisering kan uppnås.

Projektledare: Karin Andersson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisation: Chalmers tekniska högskola AB

Period: 2014-07-01 - 2016-08-31

Energimyndighetens projektnummer: P31887-3

Energimyndigheten finansierar 2 682 000 av totalt 2 682 000 SEK.

Resultat

In search of maritime energy management, doktorsavhandling av Hannes Johnson utgiven 2016

Slutrapport. Energiledningssystem inom sjöfart, av Karin Andersson och Hannes Johnson, utgiven 2016

Optimal load allocation of complex ship power plants, av Francesco Baldi  et al. utgiven 2016

Study on the optimization of energy consumption as part of implementation of a ship energy efficiency management plan (SEEMP), av Maria Bännstrand, Anna Jönsson, Hannes Johnson och Roger Karlsson, utgiven 2016

Barriers to improving energy efficiency in short sea shipping: an action research case study, av Johnson, H., Johansson, M. och Andersson, K. i Journal of Cleaner Production. 66, s. 317-327, 2014

Barriers to energy efficiency in shipping, Johnson, H. och Andersson, K i WMU Journal of Maritime Affairs, vol 15, issue 1, pp 79-96, 2016

Energy and exergy analysis of ship energy systems - The case study of a chemical tanker, av Baldi, F. ; Johnson, H. ; Gabrielii, C. et al. i  International Journal of Thermodynamics. 18 (2) s. 82-93, 2015

Increased energy efficiency in short sea shipping through decreased time in port, av Johnson, H. och Styhre, L. i Transportation Research Part A: Policy and Practice. 71 s. 167-178, 2015

The logic of business vs. the logic of energy management practice: understanding the choices and effects of energy consumption monitoring systems in shipping companies, av Taudal Poulsen, R. och Johnson, H. i Journal of Cleaner Production. 112 (5) s. 3785-3797, 2016