Flera studier har visat att förare är obenägna att anta ett mer ekonomiskt och energieffektivt körbeteende. Syftet med detta projekt är att bekräfta tidigare resultat som visar att tilltron till hur intelligent ett tekniskt system är påverkar individers förarbeteende. Projektet kommer att studera om det finns belägg för att utveckla en ny förklaringsmodell för varför vissa eco-driving kampanjer är mer framgångsrika än andra. För att studera detta genomförs i projektet ett antal simulatorstudier som jämför olika gränssnitt som är designade att upplevas olika intelligent. Detta för att påvisa att en förare kan uppmuntras till en mer energieffektiv körning ju mer intelligent föraren upplever systemet.

Projektledare: Maria Klingegård, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisation: Viktoria Swedish ICT AB

Period: 2014-08-01 - 2016-01-30

Projektnummer: P38957-1

Energimyndigheten finansierar 3 017 938 av totalt 3 017 938 SEK

Resultat

Tilltron till systemets intelligens som ett verktyg för hållbara energieffektiva beteendeförändringar (TIEB), av Azra Habibovic, Maria Nilsson, Jonas Andersson, Serge Thill, Maria Riveiro, Erik Lagerstedt, Mikael Lebram, Henrik Svensson och Paul Hemeren utgiven 2016

Interacting with Artificial Agents av Lagerstedt, E., Riveiro, M., Thill, S. I Thirteenth Scandinavian Conference on Artificial Intelligence, 2015.

Situation awareness in eco-driving av Thill, S., Riveiro, M. I: Proceedings of the 5th IEEE International Multi-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support. 2015, pp. 125–131.

Perceived intelligence as a factor in (semi-) autonomous vehicle UX av Thill, S., Riveiro, M., Nilsson, M. I: “Experiencing Autonomous Vehicles: Crossing the Boundaries between a Drive and a Ride” workshop in conjunction with CHI2015. 2015.

The attribution of cognitive abilities to vehicles av Thill, S., Habibovic, A., Riveiro, M. Workshop in conjunction with AutomotiveUI 2015 conference, Nottingham, UK. Sept. 2015.