Projektets syfte är att utveckla och testa ett analytiskt ramverk för att studera systemeffekter av e-handel och hemleverans i tätbebyggda områden med fokus på godstransporter och skärningspunkten med persontransporter. Ett delsyfte är att öka kunskapen om hur energianvändning och avgasemissioner påverkas av förpackningssystemets utformning vid e-handel.

Projektledare: Henrik Pålsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Organisation: Lunds universitet

Period: 2014-08-15 - 2017-06-01

Energimyndighetens projektnummer: P38944-1

Energimyndigheten finansierar 2 121 000 av totalt 2 121 000 SEK

Resultat

Slutrapport. Systemeffekter på energiförbrukning i gods- och persontransporter vid ökad e-handel, av Henrik Pålsson, 2017

Unattended Home Delivery of Food: Is It Possible to Accomplish with a New Delivery Solution? av Albertz E. och Frank J. utgiven 2017

A supply chain perspective on green packaging development: theory versus practice, i Packaging Technology and Science, Vol. 29, pp. 45-63, av Molina-Besch, K. and Pålsson, H., utgiven 2016

E-commerce and urban planning – comparing knowledge claims in local plans and research. Submitted to Urban, Planning and Transport research. Av Pettersson, F., Winslott Hiselius, L., Koglin, T.

Exploring the nexus between e-commerce and urban land use planning: e-commerce impacts on mobility and location strategies, av Pettersson, F., Winslott Hiselius, L., Koglin, T. Presented at World Conference on Transport Research - WCTR 2016 Shanghai. 10-15 July 2016

Green packaging logistics in e-commerce, Pålsson, H. utgiven i Proceedings of Logistics Research Network, Hull, September 2016

Energy consumption in e-commerce versus conventional trade - Insights into packaging, the last mile, unsold products and product waste, av Pålsson, H., Pettersson, F., och Winslott Hiselius, L. i Journal of Cleaner Production Volume 164, 2017, Pages 765-778

A quantitative study of energy consumption factors for three types of distribution channels, av Pålsson, H., Molina-Besch, K., Pettersson, F., Winslott Hiselius, L. Presented at NOFOMA conference, 8-9 June 2017, pp. 1-20

Traditionell butikshandel vs e-handel - Förändrad energiförbrukning för persontransportsresor,  av Winslott Hiselius, L. i Internrapport 7215, Trafik och väg, Inst. för Teknik och samhälle, 2017

Presentation från programkonferens

Systemeffekter på energiförbrukning i gods- och persontransporter vid ökad e-handel