Projektets mål är att öka kunskapen kring skrovliga ytors inverkan på ytfriktion och skapa en tillgänglig databas för sådan data. Ytfriktion på fartyg utgör mellan 50-85% av motståndet som fartyget måste övervinna för att hålla sin fart. Det finns ingen allmänt tillgänglig databas som kopplar ihop färg, beväxning och ytfriktion på ytor. Det är därför svårt för redarna och varven att bestämma vilken färg som ska användas eller hur ofta det betalar sig att rengöra eller måla om fartyget.

Projektledare: Peter Grundevik

Organisation: SSPA Sweden AB

Period: 2014-11-24 - 2017-12-31

Energimyndighetens projektnummer: P39489-1

Energimyndigheten finansierar 1 750 000 av totalt 3 500 000 SEK

Resultat

Det finns ännu inga inkomna resultat för detta projekt.