Projektet syftar till att demonsterera en ny teknisk plattform som möjliggör ett spillvärmedrivet luftkonditioneringssystem, PureCool, för fartyg. I projektet kommer ett komplett skalbart prototypsystem att tas fram och testas och utvärderas under realistiska förhållanden.

Projektledare: Anders Nyander

Organisation: Alfa Laval Lund AB

Period: 2015-12-01 - 2017-12-30

Finansiering: 2 780 337 av totalt 8 340 000 SEK

Projektnummer: P38906-2

Resultat

Det finns ännu inga inkomna resultat för detta projekt